ျမတ္ေသာတရားျဖင့္ အသက္ရွည္ျခင္း…..

Go down

ျမတ္ေသာတရားျဖင့္ အသက္ရွည္ျခင္း…..

Post  kswems on Fri Feb 04, 2011 2:21 am

မေကာင္းမႈျပဳေသာသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း ပူပန္ဆင္းရဲရ၏။ ေနာင္ဘ၀၌လည္း ပူပန္ဆင္းရဲရ၏။ ငါသည္ ယုတ္မာ ေသာ မေကာင္းမႈကို ျပဳမိေခ်ၿပီဟု ႏွလံုးမသာမယာ ပူပန္ဆင္းရဲရ၏။ ထုိသူသည္ အပါယ္ေလးပါးသို႔ သြားရသည့္အခါသာ၍ ပင္ ပူပန္ဆင္းရဲရ၏။
(ဓမၼပဒ- ၁၇)
နတ္ခ်မ္းသာ၊ စ်ာန္သမာပတ္ခ်မ္းသာ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို မိခင္သည္လည္း မေပးႏိုင္၊ ဖခင္သည္လည္း မေပးႏိုင္၊ ေဆြ မ်ဳိးတို႔သည္လည္း မေပးႏိုင္။ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ေဆာက္တည္အပ္ေသာ စိတ္သည္သာလွ်င္ မိဘေဆြမ်ဳိးထက္ ပိုလြန္၍ လူ၊ နတ္၊ နိဗၺာန္သံုးတန္ေသာ ခ်မ္းသာကိုေပးႏိုင္၏။
(ဓမၼပဒ- ၄၃)
ေတာင္ဇလပ္ပန္း၊ စႏၵကူးပန္းတို႔၏ အနံ႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္၏။ သီလရွိေသာသူတို႔၏ သတင္းရနံ႔သည္ ထူး ကဲလြန္ျမတ္သူျဖစ္၍ နတ္ျပည္၊ ျဗဟၼာျပည္တို႔၌လည္း ပ်႕ံ ႏွံ႔ႀကိဳင္လိႈင္၏။
(ဓမၼပဒ- ၅၆)
အိပ္မေပ်ာ္ေသာသူအတြက္ ညတာရွည္၏။ ခရီးပန္းေသာသူအတြက္ ယူဇနာခရီးသည္ရွည္၏။ သူေတာ္ေကာင္းတ ရားကို မသိကုန္ေသာ လူမုိက္တို႔အတြက္ သံသရာသည္ ရွည္ၾကာ၏။
(ဓမၼပဒ- ၆၀)
kswems
kswems

Posts : 50
Join date : 2011-02-03

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum