ေဆး လိပ္ ေဆး လိပ္ ...!!!

Go down

ေဆး လိပ္ ေဆး လိပ္ ...!!!

Post  kswems on Fri Feb 04, 2011 1:45 am

လူအခ်င္းခ်င္း အေဖာ္သဟဲ ျဖစ္ေစရန္ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း တိုးေစရန္ အတြက္ ေဆးလိပ္ ကို ဆိုရွယ္ က်စြာ ေသာက္ခဲ့သူ မစၥစ္ကာရိုးေသာ မတ္သည္ သူ၏ အဆုတ္ ကုသ၍ မရ ႏိုင္ ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိ သြားရာ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္သြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
သူသည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ေတာ့ မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျပီး ေနာက္ ထိုအလုပ္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကိုေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ သူသည္ ေဆးလိပ္ဆိုရွယ္က်ျပီး ေသာက္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ တစ္ေန႔လွ်င္ စီးကရက္ တစ္လိပ္၊ ႏွစ္လိပ္ထက္ပို၍ မေသာက္ခဲ့ေပ။ တစ္ခ်ိန္က လေပါင္း မ်ားစြာ ပင္ ေဆးလိပ္လံုး၀ မေသာက္ဘဲေနခဲ့ ေသာ အခ်ိန္မ်ားပင္ရွိခဲ့သည္။
အျခားေသာ လူမ်ားစြာတို႔ ေတြးထင္ထားဘိသကဲ့သို႔ သူလည္း ေဆး လိပ္ ျဖတ္လိုက္ပါက သူမ၏ အဆုတ္သည္ပ်က္စီးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ မျဖစ္ဘဲ ပုံမွန္ အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ ရွိသြားမည္ဟု ေတြး ထင္ထားခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္မူ ေဆးလိပ္ျဖတ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ ေဆးလိပ္သမား မ်ား ေရာဂါဟုလူသိမ်ားေသာ ေဆးလိပ္ ေသာက္ ေသာ ရာဇ၀င္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ အသက္ (၄၅) ႏွစ္အထက္ လူၾကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ တစ္ခု ျဖစ္သည့္ နာတာ ရွည္ေလျပြန္ ေရာင္ျခင္း၊ အဆုတ္ ၾကီးမားပြကားျခင္းႏွင့္ စတီးရြိဳက္မ်ား၊ ေလျပြန္က်ယ္ မ်ား အေပၚ တြင္လည္း တု႔ံျပန္ မႈမရွိေသာ (စီအိုင္ပီဒီ) ေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။
ထုံးစံအတိုင္းဆိုရလွ်င္ ထိုေရာဂါသည္ အသက္ (၃၅) ႏွစ္အထက္ ရွိသူ မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပြားျပီး ထိုသူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ကို စက္ရုံမီး ခိုးေခါင္းတိုင္မီးခိုး ထြက္ သကဲ့သို႔ အလြန္အကၽြံ ေသာက္ခဲ့သူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ လန္ဒန္ရွိေတာ္ ၀င္ ဗရြန္ ပတြန္ေဆးရုံမွ မစီအိုပီဒီ အထူးကု ဆရာ၀န္ နီ ကိုလပ္ေဟာ့ ကင္ ဆြန္က မည္သည့္ ပမာဏ မွ်ရွိေသာ ေဆးလိပ္ကို ကို ေသာက္သံုးသည္ ျဖစ္ေစ အဆုတ္ကို ပ်က္စီး ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
kswems
kswems

Posts : 50
Join date : 2011-02-03

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum