မ်က္ႏွာႏွင့္ ဗုိက္သား အလွျပဳျပင္ၾကရာ၀ယ္

Go down

မ်က္ႏွာႏွင့္ ဗုိက္သား အလွျပဳျပင္ၾကရာ၀ယ္

Post  kswems on Fri Feb 04, 2011 1:39 am

သိပၸံပညာသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေန၏။ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ၍ သုေတသနျပဳလုပ္ၿပီး လူေနမႈဘ၀ကို တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾက၏။ အထူးသျဖင့္ လူတို႔၏ က်န္းမာေရး ပုိေကာင္းၿပီး ပို၍ အသက္ရွည္ရွည္ ေနထိုင္သြားရန္ ေဆးသုေတသီတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိ၏။
ယခု ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာရွတိုက္၏ ဓနအင္အားႀကီးႏိုင္ငံလည္းျဖစ္၊ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္လာေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေငြေၾကးၾကြယ္၀သူ လူဦးေရမ်ားလာရာ သူတုိ႔သည္ အျခားေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ား၌ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ ဘ၀ဟန္ပန္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾက၏။
အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးေလာကတြင္ ဖံြ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ၾကသူမ်ား ေလာက၌ ေခတ္စားေနေသာ မ်က္ႏွာအလွျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းဗုိက္ပိုင္း အလွျပဳျပင္ျခင္းသည္ ေခတ္စားေန၏။
တရုတ္ျပည္မႀကီးမွ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ႕ သည္ တရုတ္ျပည္မႀကီးႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ ႏိုင္ငံတစ္နိုင္ငံသို႔သြား၍ ေငြေၾကး မ်ားစြာ သံုးစြဲကာ မ်က္ႏွာအလွျပဳျပင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းလွေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လိုအပ္ပါက အသည္းအစားထုိး၍ ေဆးကုသ ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၾက၏။
စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္လာေသာ တရုတ္ျပည္၏ ေပက်င္း၊ ရွန္ဟဲ၊ ဂြမ္ေဒါင္း စေသာၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ အဆင့္မီ ေဆးရံုႀကီးမ်ားရွိသလို ပုဂၢလိကပိုင္ ေဆးခန္းမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိ၏။
ေလာေလာဆယ္တြင္ တရုတ္ျပည္မႀကီး၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလွျပဳလုပ္ေပးေသာ လုပ္ရပ္သံုးခုသည္ ေရပန္း စားေန၏။
အခ်ဳိ႕ တရုတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မ်က္လံုးေပါက္ က်ဥ္းၾကေလရာ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ မ်က္လံုးေပါက္ က်ယ္သြားရန္ မ်က္ခြံမ်ားကို ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္လာၾက၏။ မ်က္ခြံမ်ားကို ခြဲစိတ္ၿပီး မ်က္လံုးပိုႀကီးလွ်င္ ပိုလွသည့္အတြက္ မ်က္ခြံမ်ားကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈမ်ားလာ၏။ ကုန္က်စရိတ္မွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၁၀၀၀ (တစ္ေထာင္)ခန္႔သာ။
အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာမူ ႏွာေခါင္းမ်ား ျပားၾက၏။ ျပားေသာႏွာေခါင္းသည္ မလွ၊ ႏွာေခါင္းခၽြန္မွ လွေသာေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္တြင္ ႏွာေခါင္းခၽြန္ေအာင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ျခင္းအလုပ္သည္လည္း အလြန္တြင္က်ယ္ေန၏။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ အသံုးျပဳရေသာ ပစၥည္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ယြမ္ေငြ ၃၀၀၀ (သံုးေထာင္)မွ သည္ ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း)အထိရွိ၏။
တရုတ္ျပည္၌ အလြန္တြင္က်ယ္ေနေသာ အျခားေဆးကုသမႈတစ္ခုမွာ ၀မ္းဗိုက္သားမွ အဆီမ်ားကိုထုတ္၍ ၀မ္းဗိုက္ ခ်ပ္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ ေဆးကုသမႈတစ္ရပ္ျဖစ္၏။
ေရွးေခတ္ တရုတ္ျပည္တြင္ တန္မင္းဆက္မွစ၍ တရုတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၀၀ၿဖဳိးၿဖိဳးရွိမွ လွသည္ဟု ယူဆၾကေသာ္ လည္း ယခုေခတ္၌မူ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သြား၏။ ပိန္ပိန္ပါးပါး ၀မ္းဗိုက္ခ်ပ္မွ လွသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳလာၾက၏။ ယခုအခါ တရုတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မ၀ရန္ အစားအေသာက္ ဆင္ျခင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား မွန္မွန္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးၾကြယ္၀သူ မ်ားကမူ ေဆးရံုေဆးခန္းသြား၍ ၀မ္းဗုိက္မွ အဆီျပင္မ်ားကို ထုတ္လိုက္ၾက၏။ ေပါင္သားမ်ားႏွင့္ ခါးသားမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ ၾက၏။ ၀မ္းဗုိက္ထဲမွ အဆီမ်ားကို ထုတ္ရာတြင္ အနည္းဆံုး ကုန္က်စရိတ္မွာ ယြမ္ေငြ၂၀၀၀ ရွိ၏။
တရုတ္ျပည္မႀကီးတြင္ ပလတ္စတစ္ ဆာဂ်ရီဟုေခၚေသာ ေကာ့စမက္တစ္ ခြဲစိတ္မႈသည္ အလြန္ေခတ္စားေန၏။ သို႔ ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခ်ဳိ႕ ဆရာ၀န္မ်ား၏ လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ အလွျဖစ္မလာဘဲ အရုပ္ဆိုးသြားျခင္း၊ ေသဆံုး သြားျခင္းမ်ဳိးလည္း ရွိလာသည္ဟု သိရ၏။
ေပက်င္းၿမိဳ႕ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ မစၥဟြမ္အမည္ရွိ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ မ်က္လံုးလွရန္ မ်က္လံုးအိမ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ေဖာင္းေနေသာ အဆီကိုထုတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္၏။ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေရးမန္ေနဂ်ာဟြမ္သည္ ယြမ္ေငြ ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) အကုန္ခံ၍ မ်က္လံုးေအာက္မွ အဆီအိတ္ကို ထုတ္ယူလိုက္ရာ သူ႔မ်က္လံုးမ်ား လွသြား၏။
ကံဆိုးသူ အဆို၀ါသနာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ၀မ္ဘီး (၂၄)ႏွစ္မွာမူ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔၌ သူ႔မ်က္ႏွာမွ အဆီ မ်ားကို ထုတ္ယူရာ၌ ဆရာ၀န္မ်ား၏ မကၽြမ္းက်င္မႈေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သူမအေနျဖင့္ ေသေန႔ေစ့၍လားမသိ၊ ခဲြစိတ္မႈျပဳစဥ္ ေသ ဆံုးသြား၏။
တရုတ္အစိုးရ၏ သတင္းတစ္ပုဒ္၌ တရုတ္ျပည္တြင္း ပလက္စတစ္ဆာဂ်ရီ မေအာင္ျမင္၍ ဒုကၡေရာက္သူ ၂၀၀၀၀၀ ခန္႔ (ႏွစ္ ၂၀ခန္႔အတြင္း)ရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထား၏။
တရုတ္အစိုးရသည္ ပုဂၢလိကပိုင္ေဆးခန္းမ်ား၌ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီဆရာ၀န္မ်ားအား အမွန္တကယ္ ေဆးဘြဲ႔ရ လာသူလား၊ အတုမ်ားလား ဆိုသည္ကို စစ္ေဆးေနသည္ဟု သိရ၏။
kswems
kswems

Posts : 50
Join date : 2011-02-03

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum