အႏၲရာယ္ကင္းေသာ နားဖာေခ်း ဖယ္ရွားနည္း

Go down

အႏၲရာယ္ကင္းေသာ နားဖာေခ်း ဖယ္ရွားနည္း

Post  kswems on Fri Feb 04, 2011 12:50 am

သင့္နားထဲမွာ ရွိတဲ့ နားဖာေခ်းက နားထဲကို အညစ္အေၾကးေတြ၊ အမႈန္အမႊားေတြနဲ႔ ပိုးမႊားေတြ မဝင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထားတာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရာတစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္နား နာက်င္ေလာက္ေအာင္ ကိုက္ခဲမယ္၊ သင့္အၾကားအာ႐ံုကိုပါ ထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ နားဖာေခ်းေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ နားကို မထိခိုက္ေစဘဲ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ နားဖာေခ်း ဖယ္ရွားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေရးသားလိုက္ပါတယ္။
၁။ အစက္ခ် အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဘူးငယ္ အလြတ္ထဲကို ကေလးေခါင္းလိမ္းဆီ (baby oil) ျဖည့္ပါ။
၂။ ေခါင္းကို ေစာင္းၿပီး ဘူးငယ္ထဲက ဆီကို နားထဲ တစ္စက္ - ႏွစ္စက္ ထည့္ေပးပါ။
၃။ ငါးမိနစ္ေလာက္ ထားၿပီးေနာက္ ဆီထည့္ထားတဲ့ နားဘက္ကုိ ေခါင္းျပန္ေစာင္းၿပီး နားထဲက ဆီေတြထြက္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
၄။တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္ပါ။
၅။ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ နားထဲရွိ ဆီကို ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ နားထဲ ကပ္က်န္ေနတဲ့ ဆီကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ ၾကက္သီးေႏြးေရကို ေဆးထိုးႁပြန္နဲ႔ စုပ္ယူၿပီး နားထဲထည့္ပါ။ ေရေႏြးက သင္လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ရပါမယ္။
၆။ေခါင္းကိုေစာင္းၿပီးေဆးထိုးႁပြန္ထဲကေရေႏြးကိုနားထဲထည့္ပါ။
၇။ နားထဲက နားဖာေခ်းေတြ ထြက္က်လာတဲ့အထိ ေလာင္းထည့္ပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ ေလာင္းထည့္ေပးပါ။
၈။ၿပီးေနာက္နားထဲကေရေတြကုိေစာင္းၿပီးျပန္ထုတ္ပါ။
၉။ အားလံုးၿပီးစီးတဲ့အခါ နားရဲ႕ အျပင္ပိုင္းကုိ တဘက္နဲ႔ ေသခ်ာစြာသုတ္ပါ။သင့္နားထဲမွာ ရွိတဲ့ နားဖာေခ်းက နားထဲကို အညစ္အေၾကးေတြ၊ အမႈန္အမႊားေတြနဲ႔ ပိုးမႊားေတြ မဝင္ေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထားတာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရာတစ္ခုလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္နား နာက်င္ေလာက္ေအာင္ ကိုက္ခဲမယ္၊ သင့္အၾကားအာ႐ံုကိုပါ ထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ နားဖာေခ်းေတြကို ဖယ္ရွားဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ နားကို မထိခိုက္ေစဘဲ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ နားဖာေခ်း ဖယ္ရွားႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေရးသားလိုက္ပါတယ္။
၁။ အစက္ခ် အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ဘူးငယ္ အလြတ္ထဲကို ကေလးေခါင္းလိမ္းဆီ (baby oil) ျဖည့္ပါ။
၂။ ေခါင္းကို ေစာင္းၿပီး ဘူးငယ္ထဲက ဆီကို နားထဲ တစ္စက္ - ႏွစ္စက္ ထည့္ေပးပါ။
၃။ ငါးမိနစ္ေလာက္ ထားၿပီးေနာက္ ဆီထည့္ထားတဲ့ နားဘက္ကုိ ေခါင္းျပန္ေစာင္းၿပီး နားထဲက ဆီေတြထြက္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
၄။တစ္ေန႔ႏွစ္ႀကိမ္၊ႏွစ္ရက္ျပဳလုပ္ပါ။
၅။ ႏွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ နားထဲရွိ ဆီကို ဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ နားထဲ ကပ္က်န္ေနတဲ့ ဆီကို ဖယ္ရွားဖုိ႔ ၾကက္သီးေႏြးေရကို ေဆးထိုးႁပြန္နဲ႔ စုပ္ယူၿပီး နားထဲထည့္ပါ။ ေရေႏြးက သင္လက္ခံႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ရပါမယ္။
၆။ေခါင္းကိုေစာင္းၿပီးေဆးထိုးႁပြန္ထဲကေရေႏြးကိုနားထဲထည့္ပါ။
၇။ နားထဲက နားဖာေခ်းေတြ ထြက္က်လာတဲ့အထိ ေလာင္းထည့္ပါ။ မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ ေလာင္းထည့္ေပးပါ။
၈။ၿပီးေနာက္နားထဲကေရေတြကုိေစာင္းၿပီးျပန္ထုတ္ပါ။
၉။ အားလံုးၿပီးစီးတဲ့အခါ နားရဲ႕ အျပင္ပိုင္းကုိ တဘက္နဲ႔ ေသခ်ာစြာသုတ္ပါ။
kswems
kswems

Posts : 50
Join date : 2011-02-03

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum